קול קורא תחרות הסרטים הישראליים 2015

יוצרי קולנוע ישראליים מוזמנים לשלוח את סרטיהם למסלולים השונים לשנת 2015:
- תחרות הסרטים הישראליים
- תחרות סרטי הסטודנטים

תנאי קבלה:
- ההשתתפות בתחרויות היא לסרטים שבוימו ו/או הופקו על ידי יוצרים ישראלים.
- ניתן להגיש סרטים תיעודיים ועלילתיים בנושאי תרבות ואמנות בכל הז'אנרים באורך של 50 דק' לפחות.
- לתחרות סרטי הסטודנטים ניתן להגיש סרטי גמר תיעודיים ועלילתיים באורך של עד 20 דק'.
- סרט ששודר בטלוויזיה בישראל אינו יכול להשתתף בתחרות.
- הסרט מוגש לפסטיבל בידי בעל זכויות ההפצה בישראל.

הרשמה:
- יש למלא את טופס ההרשמה בשלמותו ולחתום עליו. טופס שלא מולא במלואו ונחתם כנדרש לא ישלח.
- בנוסף, יש לשלוח ארבעה עותקי צפייה של הסרט, בפורמט DVD
• ניתן לשלוח עותק עבודה (Rough Cut) של הסרט אך לא תתאפשר הגשת גרסה אחרת של הסרט
• שם הסרט ופרטי המגיש ייכתבו בבירור על כל עותקי הצפייה
• לעותק הצפייה של סרט שאינו דובר עברית יש לצרף כתוביות בעברית
• את העותקים יש לשלוח לכתובת:
פסטיבל אפוס
עבור: תחרות הסרטים הישראליים
שד' קרן קיימת 20
קריית אונו
5528207

* עותקי הצפייה לא יוחזרו
* המועד הסופי להגעת עותקי הצפייה וטופסי ההרשמה הוא: 15 בינואר 2015

מיון הסרטים לתחרות:
ועדה אמנותית מטעם הפסטיבל תחליט אילו סרטים יתקבלו לתחרות ויוקרנו בפסטיבל.
החלטתה של הוועדה סופית.

סרטים שהתקבלו לתחרות:
כל הסרטים שהתקבלו לתחרות יידרשו להעביר לפסטיבל באופן מיידי:
• 3 צילומי סטילס מתוך הסרט באיכות 300dpi לפחות.
• תקציר של הסרט, ביוגרפיה ופילמוגרפיה של הבמאי ושל המפיק, בעברית ובאנגלית.
• אישור על כך שהפסטיבל רשאי לעשות שימוש בקטעים מתוך הסרטים ובצילומי הסטילס לצורך הקטלוג, אתרי האינטרנט של הפסטיבל ובמסגרת יחסי הציבור ופעילויות השיווק של הפסטיבל.

הפסטיבל אינו מתחייב לשבץ בקטלוג הפסטיבל ובאתר האינטרנט של הפסטיבל סרטים שהתקבלו לפסטיבל ולא יישלחו עבורם החומרים הנלווים עד 31.1.2015
הפסטיבל רשאי לערוך את החומרים הכתובים שיוגשו עם הסרטים

עותקי ההקרנה:

פורמט ההקרנה: Pro-Res 422HQ
כתוביות תרגום: מוטבעות על התמונה
* סרטים שאינם דוברים עברית יוגשו כשהם מלווים בכתוביות בעברית ובאנגלית
* סרטים הדוברים עברית יוגשו כשהם מלווים בכתוביות באנגלית

עותקי הסרט צריכים להתקבל במשרדי הפסטיבל בפורמט ההקרנה שנקבע על ידי הפסטיבל.
הפסטיבל רשאי לבטל את ההשתתפות בתחרות של סרט אשר עותק ההקרנה שלו לא יתקבל בפורמט המבוקש במשרדי הפסטיבל עד מועד זה. 

* שולח הסרט יישא במלוא הוצאות המשלוח של עותק ההקרנה אל משרדי הפסטיבל, ובכלל זה מלוא תשלום הביטוח וההוצאות הנלוות לסרטים אשר יתקבלו לפסטיבל.
לפסטיבל שמורה הזכות לסרב לקבל חבילות שנדרש תשלום עבורן.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: Info@filmart.co.il

מועד אחרון להגשה – 15.1.2015